Dezynsekcja na pluskwy -10% do końca lutego

Wszystkie nasze usługi s± wykonywane zgodnie z przepisami prawa krajowego jak i międzynarodowego.